Ostatní

Komunitní centrum

OPZ logo

 

Název projektu: Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti 

 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014258

Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí Vltava

 

Stručný popis projektu:

Smyslem projektu je aktivizace komunity k řešení problémů prostřednictvím komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti. Chceme provozovat komunitní centrum pro setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je sociální začleňování, podpora členů komunity v přátelském prostředí, podpora při navazování a udržování běžných společenských vztahů a rolí, při rozvoji jejich schopností a dovedností, při využívání běžných zdrojů v komunitě, při realizaci aktivit a životního stylu dle jejich rozhodnutí apod.

 

Výsledky projektu:

Vznikne zcela nové místo, kde bude možné aktivně propojovat jednotlivé členy komunity, poskytovat poradenství a pořádat neformální setkání.

 

Projekt je finančně podpořen z EU.

Komunitní centrum - kontakt a otevírací doba

Kontaktujte nás: tel. 774 709 122

Fb stránky Komunitní centrum Vltavotýnska

webové stránky: www.kc.vltavotynsko.cz

Komunitní centrum

Komunitní centrum

Název projektu: Komunitní centrum sounáležitosti - CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404

Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí Vltava

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na vybudování komunitního centra, víceúčelového zařízení, kde bude poskytována kombinace sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vybudování komunitního centra sounáležitosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou (totožné území s působností Sdružení měst a obcí Vltava) za účelem zlepšení sociální situace a začlenění do společnosti cílových skupin (osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením).

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je 1 vybudované zázemí komunitního centra, kde bude možné v jeden okamžik poskytovat služby až 97 klientům.

Komunitní centrum sounáležitosti bude poskytovat prvotní poradenství, setkávání komunit, hledání aktivních osob v komunitě, hledání řešení identifikovaných problémů komunity, spoluodpovědnost za výsledky řešení a spoluúčast na řešení.

Projekt je finančně podpořen z EU.